Naši trenéři a obsluha

Na recepci ve fitness vás obslouží vždy někdo z našeho týmu.